tarihe damga vurmuş müslüman bilim adamları

tarihe ve dünyaya damgasını vuran bilim adamlarının arasında nedense aklımıza hep batıdaki bilim adamları gelmektedir. fakat doğu tarafında yani islam coğrafyasında baktığımızda batıdaki bilim adamlarının çalışmalarına zemin hazırlamış oldukça fazla bilim adamı yetişmiştir. bu bilim adamları sadece yetişmekle kalmayıp bütün dünyaya yüzlerce eserlerini bırakmışlardır. gelin şimdi islam dünyasının en ünlü bilim adamlarını hatırlayalım.
(bkz:katip çelebi)
(bkz:hezarfen ahmed çelebi)
(bkz:evliya çelebi)
(bkz:el-harezmi)
(bkz:el-kindi)
(bkz:farabi )
(bkz:ibni sina)
(bkz:ömer hayyam)
(bkz:kaşgarlı mahmud )
(bkz:piri reis )
(bkz:battani)
tüm bu bilim adamları bir döneme kadar gerçekten zamanına göre son derece başarılı buluşlara ve eserlere imza atmışlardır. bilim adamlarının sayısından anlaşılabileceği üzere o zamanda bile ciddi bir düşünsel potansiyel vardır. fakat bilim ilerleyici ve devamlı olmak zorundadır, gelişmesi için içinde bulunduğu ortamın özgürlükçü ve objektif olması gerekmektedir. görülen şudur ki islam dünyasında bu ortam sağlanamamış, bağnazlık, köktencilik malesef akıl ve bilime üstün gelmiştir. bunun en tipik örneği hezarfen ahmed çelebi'nin başına gelenlerdir.

evet bu gün dünyada birçok müslüman bilim adamı bulunmakta olup bunlar en az hıristiyan yada budist olanlar kadar da başarılıdırlar. fakat şu husus göz önüne alınmalıdır: bilim dünyası dinden tamamen bağımsız bir ortamdır ve ancak bu dinden bağımsızlaşma sayesinde belli bir seviyeye gelmiştir. ayrıca günümüzdeki müslüman bilim adamları batıdaki modern bilimin getirdiği bir bilimsel disiplin çatısı alında çalışmakta ve eserlerini aynı disiplinde, kuralları tanımlı bir bilimsel ortamda sunmaktadırlar.
muazzez ilmiye çığ da gayet müslüman bir bilim adamıdır örneğin. ama ifade edilmek istenen dini dogmaları bilimsel gerçeklerin önünde tutma şartı ile bilim yapmaya çalışan insanlar ise, o zaman değildir. zaten öyle bir bilim adamı olamaz. gerçek bilim adamı için dini inancının ne olduğu kahvaltı ne yediğinden daha önemli değildir, olmamalıdır.

tarihsel gerçeklerin ait oldukları dönemin şartları içinde değerlendirildiğini kabul etmek şartıyla, müslüman bilim adamı olarak ibni sina tarihsel açıdan bir örnek olabilir (kendi çağında bilim adamıdır). ama ille de müslüman bilim adamlarına dair bir sınıflandırma yapılacaksa, tıp alanında onlarca ödül kazanmış bir dolu (müslüman ve türk) bilim adamı dururken hala ibni sina örnek olarak veriliyorsa ve son 500 yılda yaşamış başka bir isim gelmiyorsa akla, işte bu dini dogmaları herşeyin önünde tutan bilim adamları örneklemesinden bir adım öteye gidemez. (burada ibni sina bu sınıfa dahildir denmek istenmiyor, dikkat)
bilim insanının dini neden bu kadar önemli dediğim başlık.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları