siyonizm

siyonizm, amacı filistin'de milli unsurlardan oluşan bir yahudi devleti kurmak ve bu devleti desteklemek olan milliyetçi yahudi hareketi.
siyonizm 1897 basel konferansı'yla teşkilatlanmaya başlayan bir oluşumdur.

tarihçesi

filistin'de ilk yahudi yerleşimleri, theodor herzl'in 1897'de ilk siyonist kongre'yi toplamasından sonra başlamıştır. theodor herzl, dönemin sultanı ıı.abdülhamid'e kont nevlinski (leh bir soylu, ıı.abdülhamit'in şahsi dostu) aracılığla 5 milyon altın karşılığında filistin'e özerklik ve musevi ikametliği ister. ancak ıı.abdülhamitşu yanıtı verir:

"...bu meselede (theodor herzl) ikinci bir adım daha atmasın. ben bir karış toprağı dahi satmam. zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir. milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışdır. o, bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz..."

2 kasım 1917'de ingiltere dışişleri bakanı arthur james balfour'un yayınladığı balfour deklerasyonu ile yahudilere filistin'de toprak verme sözü verilmiştir. bunun üzerine yahudi yerleşimcilerin sayısı hızla artmıştır. 1948'e gelindiğinde ise birleşmiş milletler yaşanan sorunları çözmek için filistin topraklarını bölerek, israil devletinin kurulması yoluna gitmiştir. hemen akabinde çıkan arap-israil savaşı neticesinde ise israil galip gelmiş, sahip olduğu toprakları daha da genişletmiştir.

kökenbilim

siyonizm sözcüğü, kudüs yakınlarındaki sion dağı'ndan gelir. bugün sion kudüs'ü ve yahudilerin inandığı vadedilmiş toprakları sembolize etmekte ve 19. yy.'ın son çeyreğinde henüz milli unsurlardan oluşmuş bir devleti olmayan yahudilerin, filistin'de bir yahudi devleti (israil) kurma isteği üzerine doğmuş bir ideolojik ve politik hareketi tanımlamaktadır.

siyasi siyonizm

siyasi siyonizm, milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl avrupası'nda, theodore herzl'in önderliğinde ortaya çıktı. avusturyalı bir gazeteci olan yahudi theodor herzl, 1896'da yazdığı the jewish state (yahudi devleti) isimli bir kitapta siyonizm'in kuruluşunu anlatmış. 1897'de ı. siyonist kongre ile dünya siyonist teşkilâtı kurulmuştur. kongre ile 1897'ye kadar yahudilerin, filistin'de toplanması ve yahudi devleti kurulması bir fikir iken, 1897'de hedef haline getirilmiştir. hareketin önderliğini yapan yahudilerin çoğu dindar değildi; yahudi toplumunu din eksenine göre değil, millet eksenine göre yaratmayı hedefliyorlardı. osmanlı imparatorluğu'nun yıkılışının ardından siyonist hareket, ana hedefi olan yahudileri filistin'e yerleştirme projesini hızla hayata geçirdi. ıı. dünya savaşı sırasında nazilerin soykırımına maruz kalan yahudilerin de siyonistler tarafından büyük kafileler halinde filistin'e götürülmesi ile birlikte, yahudi vatanını kurulmuş oldu.

siyonist ideoloji yahudileri bir vatanda toplamayı ve bağımsız bir yahudi devleti kurmayı hedeflerken, dini değerlerden ziyade ulusal değerleri ön plana çıkarmaktaydı. siyonistlere göre, yahudiler yalnızca ayrı bir dini topluluk değil, ayrı bir ulus, ayrı bir ırktı ve bu ırka mensup tüm insanların tek bir çatı altında toplanması gerekiyordu. bu çatının neresi olacağı sorusuna da siyonistler dini değil, din dışı bir cevap aramışlar ve önce uganda'yı düşünmüşlerdir. tarihe "uganda planı" olarak geçen proje işlememiş ve siyonist hareket hedef olarak filistin'de karar kılmıştır. ancak filistin'e önem vermelerinin nedeni, bu bölgenin dini anlamı değil, "yahudi ulusunun tarihsel vatanı" oluşuydu.
6 uçlu yıldız ile sembolize edilir. esasında bu biri ters biri düz duran iki üçgenin içiçe geçmiş halidir. düz duran üçgen siyon dağını, diğeri ise siyon dağı merkezli dünya hükümranlığı (emelleri)ni ifade eder. tanrıları yahovanın sadece kendi tanrıları olduğunu, diğer insanların (süt veren inek, ürün veren ağaç gibi) kendilerine hizmet etmek için yaratıldıklarını düşünen, buna inanan kapalı bir toplumun ideolojisidir bu. bu amaçla gün be gün zengin olup, dünya iktidarını ele geçirmeye soyunmuşlardır dünyanın dört bir yanına dağılarak.

velhasil bu olusuma hayran olmamak elde degildir
kim bir topluma benzerse o da onlardandır.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları