masonluk

mason demek kelime manasıyla duvarcı ustası, taş ustası demektir.
hürmasonluk ise eski zaman duvarcı ustalarının ekolünün modern halidir ve klasik duvarcılık (bkz: operatif masonluk) bir çok anlamda bizim ahilik kurumunu andıran bir mesleki-ahlaki okuldur.
bu ahlaki okulun temeli daha ziyade hristiyanlık öğretileridir, aslında bildiğin hristiyandır bunlar hatta daha ziyade katedral yapımıyla uğraşırlarmış zamanında.
neyse, gel zaman git zaman operatif duvarcılar azalmıştır sayıca, sosyeteden, asillerden ve akademyadan isteyen kişiler de duvarcı olmuşlardır.
bu şahıslar gerçek anlamda duvarcı değildirler, (bkz: spekülatif masonluk) ancak mason öğretilerinden yararlanarak kendilerini daha iyi birey yapmaya çalışmışlardır.
masonluk belli bir inancı savunmaz, hepsine saygı gösterir, hepsini kabul eder.
seküler bir ahlak ve kendini geliştirme okuludur. allah'a ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmayan kişi mason olamaz.
bazı masonik camiada yalnızca hristiyanlar üye olabilir, örneğin isveç masonluğu böyledir. yahudi ve müslümanı kabul etmez bunlar.
nerede kaldı o zaman masonluğun yahudiliği?

masonlukta sadece kabalanın etkisinin olduğu iddiası doğru değildir.
masonluk üzerindeki esas etkiyi hermes ve hermetizmde aramak gerekir (ve tabii ki hristiyanlık tasavvufu olan gnoz'da).
inisiyatik ve ezoterik bir şekilde insanları ateşlemeye, ölmeden önce öldürmeye çalışan bir bilgi-hikmet-gelişim yoludur.
kendine ait bir dogması yoktur, düşünerek ve okuyarak ve hatta tartışarak olgunlaşmaya davet eder.
insan-ı kamil olmak masonlukta önemli bir hedeftir, mason kelimesi de bu kamil insanı karşılar.
dolayısıyla diğer insanlardan üstün olan mason derneğine kayıtlı olan mason değildir, gerçekten mason olabilendir.
gerçekten "mason" olabilmek ise ancak ölerek hakikate gözü açmakla mümkündür.
masonluk "iyi yaşamanaın ve iyi ölmenin sanatıdır" demiş bir yazar.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları