katip çelebi

katip çelebi (1609 - 1657)
türk - osmanlı biim adamı katip çelebi tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalarıyla tanınır. keşfü'z-zünûn an esâmi'l-kütüb vel-fünûn adlı çalışması arapça dilinde olup, çok kıymetli bir eserdir. yaklaşık olarak on beş bine yakın kitap ve on bine yakın içerik tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi çalışmasına eşdeğerdir. bu eserin basıldığı ülkeler ise mısır, almanya ve istanbul'dur, eser aynı zamanda latinceye de çevrilmiştir. cihannümâ çalışması çelebi'nin tarihimizdeki en eski coğrafya kitabımız sayılmaktadır ve eserde anlatımlarda harita kullanmış ibrahim müteferrika basımevinde çoğaltılmıştır. bir çok avrupa dillerine çevrilmiş bu eser, bundan sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak olmuştur.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları