grev

2822 sayılı tisglk’nin 25. maddesinde kanuni grev, “toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla, bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir” şeklinde ifade edilmiştir.

pozitif hukukumuz açısından kanuni grev, “kanunda belirlenen amaç içinde ve kanunen öngörülen usul, şekil, yasak ve sürelere uyarak işçilerin topluca çalışmak suretiyle bir işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, toplu iş sözleşmesi ehliyet ve yetkisine sahip bir işçi sendikasının topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırakmaları” olarak ifade edilebilir .

işçiler, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çalışma koşullarını, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ya da iyileştirmek isterler. örneğin devamlı olarak iş şartlarının düzeltilmesini, çalışma saatlerinin azaltılmasını, ücretlerin arttırılmasını, işçilere ve ailelerine konut sağlanmasını, işçi ve ailelerinin tedavilerinin ücretsiz yapılmasını işverenden talep ederler . bu taleplerin bir kısmı işveren tarafından karşılanırken bir kısmı karşılanmayabilir veyahut tamamı işveren tarafından kabul edilmeyebilir. bu durumda mesleki amaç çerçevesinde işçiler, uyuşmazlığa düştükleri konuları işverene kabul ettirebilmek için greve gidebilirler .
cumhurbaşkanı erdoğan'ın "biz ohali grev olması ihtimaline karşı da kullanıyoruz" dediği, işçilerin haklarını alabilmek için yaptığı iş bırakma eylemidir. patronlara zarar ettirir. zararın önüne geçmek isteyen patronlar grevi sonlandırmak için ya işçilerin talebini yerine getirir yada grev kırıcı işçileri kullanarak üretime devam etmeyi amaçlar.
ıstenilenin olması yada haklarının alınması için aç kalma durumu.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları