ebubekir sifil ve caner taslaman tartismasi

veyis ateş'in sunduğu habertürk özel programında karşı karşıya gelen yıldız teknik üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. caner taslaman ile yalova üniversitesi islami ilimler fakültesi öğretim üyesi yrd. doç. dr. ebubekir sifil'in tartışması
konusu nedir efenim dedirten başlıktır. iki islam düşünürü neyi tartışyor ?
şimdi araştırınca mevzuyu anladım. bir an önce yayını izlemeyi düşünüyorum.
caner taslaman'ın konuşmaları laik kesimin hoşuna gidiyor ama gerçek islam caner taslaman islam'ı değil maalesef
gerçek gerçek islamcılar,şimdilik bu ara form islamcılara açıktan savaş açmıyorlar,çünkü ortam yumuşatmak için birer araç olarak görüyorlar selefi akımlar, neredeyse tüm eylemlerini, size ayet ve hadisler üzerinden açıklayabilirler. şok içerisinde kalırsınız. kur'an'ın allah'tan geldiğini, muhammed'in peygamber olduğunu kabul ettikten sonra, kendi içerisinde en tutarlı akımlar radikal akımlardır. bunu sadece ben söylemiyorum, islamı iyi bilen herkes, selefi akımların, islama uygun olduğunu söyler, söylemek zorundadır. (bkz:ali rıza demircan) geleneksel fikhimizda isidin yaptıklarının tumu meşrudur der. hiçbir 19cu, kuantumcu, modernist için islama uyumlu oldukları söylenemez. hepsi yeni yetme ve islam dışıdır. marjinal ve islamı temsil etmeyen, sözüm ona "sadece kur'an" taraftarlarına, gülün, geçin. dikkate almaya bile değmez. iran modernist amir aslani'yi, "corruption on earth" (yeryüzünden bozgunculuk)'tan astı. (bkz:maide33) dinde reformcu geçinen zevata sesleniyorum, şeriata giden yolda, ilk sizleri kurban ederler, kuantumunuzu, 19unuzu müsayit yerlerinize yerleştirirler. hiçkimseden destek de bulamazsınız, ortalıkta kalırsınız. islamın en genel adam öldürme ayeti, (bkz:maide-33)
maide-33'ü kanun olarak ele alırsak, kanun yapma tekniklerine de aykırıdır. bir ucu ölüm, bir ucu sürgün bu nasıl bir ceza? bilgili 1 gelenekselci,modernisti donunda sallar.maide-33 islami ceza sisteminin temelidir."ayet yok ki" dediğin tüm durumlar içndr)
nasıl ehl-i sünnet birisi modenisti yerden yere çarpıyorsa,1 selefi(işid gb.)de ehl-i sünnet olanı duvardan duvara çarpar.demişti dersiniz:)
münazaradır.
öncelikle güzel bir yazı yazmışsın chadbunezzar bir iki yer yanlış sadece onları düzelteyim izninle.

selefiyecilik, vehhabiliğin kamufle adıdır. vehhabiler, bu isim altında kendilerini gizliyorlar. hatta kendilerine hakiki ehl-i sünnet anlamında ehl-i sünneti hassa diyorlar.

selef, önceki demektir. ıstılahta sahabe ve tabiine selef veya selef-i salihin denir. selef-i salihinin yolunda bulunan müslümanlara (ehl-i sünnet) denir. ehl-i sünnet olmayıp, ehl-i sünnet âlimlerinin nasslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki ictihadlarını beğenmeyen ve bu manası açıkça anlaşılamayan nassları yanlış tevil ederek, anladıklarını selef-i salihinin yolu olarak savunan sapıklara selefiye denir. selefin mezhebi vardır, selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. selefin mezhebi ise ehl-i sünnet vel cemaattir.
ehl-i sünnet itikadından ayrılan bazı din adamları selefiye adını verdikleri sapık bir yol tutmuşlardır.
bunun itikadda mezhep olduğunu söyleyip, kitaplarında yazmışlardır. halbuki islamiyet’te selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. ehl-i sünnet âlimleri böyle bir şey bildirmemişler ve kitaplarında asla yazmamışlardır.


kendi başına ayrı bir yol tutup, tuttuğu bu sapık yolda sürüklenip gitti. kendine tâbi olanları da saptırdı. ona tâbi olanlar onun bu yoluna selefiye dediler. bu hususu derinlemesine araştırıp, incelememiş ve kaynakları iyi anlayamamış olan bazıları ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarındaki "selef” ve "selef-i salihin" ifadelerini değiştirerek, selefiye şeklinde nakletmişler ve yazmışlardır. itikadda selefiye diye bir mezhep yoktur. peygamber efendimizin hadis-i şerifte fırka-i naciyye, kurtuluş fırkası olarak bildirdiği tek bir itikad mezhebi vardır. o da ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebidir, imam-ı matüridi ve imam-ı eşari bu mezhepte iki itikad imamıdır ve bu mezhebi yaymışlardır.
imam-ı matüridi ve imam-ı eşari hazretleri ayrı bir mezhep kurmamışlar, eshab-ı kiramın, tabiinin, dört mezhep imamının ve sonra ehl-i sünnet âlimlerinin nakil ve tevatür yolu ile bildirdikleri iman ve itikad bilgilerini açıklamışlar, anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayabileceği şekilde yaymışlardır. bunlardan imam-ı eşari, imam-ı şafi hazretlerinin talebe zincirinde bulunmaktadır. imam-ı matüridi ise imam-ı a’zam hazretlerinin talebe zincirindedir.

selef-i salihinin yolunda bulunan müslümanlara (ehl-i sünnet) denir. ehl-i sünnet olmayıp, ehl-i sünnet âlimlerinin nasslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki ictihadlarını beğenmeyen ve bu manası açıkça anlaşılamayan nassları yanlış tevil ederek, anladıklarını selef-i salihinin yolu olarak savunan sapıklara selefiye denir. bu bid’ati ortaya çıkaranların en meşhuru ibni teymiye ve vehhabilerdir. bunlar kendilerinin eshab-ı kiram yolunda olduğunu savunuyor, kur’an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden yanlış ve bozuk manalar çıkararak, ehl-i sünnet olan hakiki müslümanları kötülüyorlar.
japon bilim insanları fotoğraf ve video çekebilen göz lensi icad ederkene, biz dün akşam canlı yayında mübarek deve sidiğini konuştuk...!
ben konuşmadım daha cuma namazı hakkında bir şey bilmeyen zayıf hadis nedir tanımını yapamayan bir hocanın üste çıkmak için aşağılayıcı olan bu eylemini hiç takmadım.
not: caner taslamanı takip eden kitaplarını okuyan biriyimdir.
kutubbu sitte hafislerinin sahih sayıldığını bilmeyen yazarları gösteren tartışmadır.
paylaşılan bir fotoğrafta mustafa islamoğlu , mehmet okuyan , emre dorman , caner taslaman ve hidayet türkoğlu beraber caner taslaman ın evinde bulunmaktaydı. bunun üzerine facebook ve twitter dan ebubekir sifil hocamız yorum yapmıştır.
ondan sonra süre gelen konuşmaların ardından konu veyis ateş in sunumuyla haber turk te yayınlanan programa uzanmıştır.

programda hemen hemen her soruya cevap veren ebubekir sifil hocamızın çoğu sorusuna caner taslaman cevap verememiştir.

hatta ve hatta caner taslaman deve sidiğini ve fare zehrini stüdyoya getirmiştir. cevap veremediği durumlarda ise buna halk karar versin demiştir.

hadis islamdan ayrılmamalıdır ve ayrılamaz.
sahih hadis vardıŕ zayıf hadis vardır.
hadisleri herkes yorumlayamaz.
nitekim günümüz bilgileri yorumlamak için yeterli olmayabilir. o günün kültürel , etnik vs. alanlarında bilgi sahibi olmak gerekir. aksi halde farklı manalara çekilir hadisler.
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları