baphomet

baphomet sözcüğünün kökeni hakkında bir bilinmezlik mevcuttur. yunancada sophia kelimesinin atbash ile şifrelenmesiyle ortaya çıktığı iddia edilmiştir. sophia, hikmet anlamına gelmektedir. ibraniceye göre bir birleştirme söz konusudur ,bir diğer görüş de vaftizlik ( baphe ) ve ustalık ( metis ) kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görüşüdür. bazı görüşlerde de latince kısaltmaların birleşmesiyle oluştuğu yargısı mevcuttur.

baphomet, günümüz dünyasında henüz çözülememiş bir semboldür. birçok araştırma yapılmasına rağmen henüz kesin bir sonuca varılamamıştır. genel olarak ise araştırmacılar, bunu tapınakçılar ile alakalı bir anagram olduğu kanısına varmıştır.bu konuyla ilgili en bilinen yargı ise şudur: 14. yüzyılda katolik kilisesinde aforoza uğrayan tapınakçıların itaat ettiği, taptığı bir figür olduğudur bu figür şeytani olarak anılır.

14. yüzyılda aforoza uğrayan her tapınakçı, yargılandıkları zaman baphomet’ e inandıklarını söylemiştir. yani sahte bir tanrı olarak dolayısıyla şeytan betimlemesi olarak dile getirmişlerdir. bunun resimleri de gün yüzüne çıkmış ve günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiştir. uzun boynuza sahip bir keçinin resmi görülür bu betimlemede. o dönemde tapınak şövalyeleri baphomet’ e göre hareket ettiklerini söylemişlerdi. suçsuzluğunu ispatlamaları ise, bu varlığın olduğunu kanıtlamalarına bağlıydı. oysa olmayan bir sahte tanrı veya şeytani bir imgenin kanıtlanması mümkün olamazdı. o dönemde şövalyelerle birlikte baphomet de suçlu görüldü ve konu kapanıp gitti. ancak araştırmacılar hiçbir dönem bu şeytani imgenin peşini bırakmadı. sürekli bir arayış içine girdiler. en belirgin yargı ise bir anagram olduğu ve bu anagramın tapınakçıların bilinmeyen adının şifrelenmesiyle oluştuğu görüşüdür.

19. yüzyılda etkinlik gösteren araştırmacı yazar alphonse louis constant ( levi ), ortaya oldukça ilginç bir deyiş atmıştır. tamamen araştırmalarına dayalı bir yorum olsa da çok kabul görmüştür. bu deyiş şöyledir: templi omnium hominum pacis abbas ( insanlar arasındaki barışın babasının tapınağı ), yani ” tem. o. h. p. ab. ” idi. tersten okunuşuyla baphomet. son günlerde masonlarla tapınakçılar arasında sıkı bir bağ kurulduğundan dolayı, bu imge aynı zamanda “mason tanrısı” olarak da görülmektedir.
death metal grubu olan (bkz: behemoth) adlı grubun eski adı
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları